Nyvalgt leder: – Varmere, tryggere, og mer meningsfull studenthverdag med GS.

På landsmøtet for Grønne Studenter ble det valgt leder både frem til sommeren og for perioden juni 2019 til juni 2020, fordi landsmøtet blir flyttet til sommeren fra 2020 av. Sittende leder, Signe Bakke Johannessen, forblir sittende frem til kommende sommer. Ledervervet overføres da til Vemund H. Jernsletten. Under finner dere et hilsningsbrev fra den tiltredende lederen i Grønne Studenter, originalt tiltenkt landsmøtedeltakerne, men vi i det sittende styret for GS syns det var så fint at vi har valgt å lekke det ut til allmenheten.

Hei flotte skapninger,

Tusen takk for et fantastisk landsmøte. Tusen takk for tillitten dere har gitt meg. Det har vært veldig inspirerende (og veldig koselig) å møte dere alle sammen. Jeg gleder meg til sjansen til å fremme grønne verdier på deres vegne, til å støtte opp om deres lokallag – og til å redde verden sammen.

Jeg ser også frem til studieperioden mot sommeren, under professor i ledelsesvitenskap Signe Johannessen og hennes kollegaer.

Og til å sammen med dere gjøre norske kommune- og fylkesstyrer så grønne som de noensinne har vært!

I mangel på konkurrenter kuttet jeg valgtalen kort, men det var noen tanker fra den jeg tar med her, med lettere tilpasset innhold (resirkulering er en veldig fin grønn aktivitet), så dere kan bli litt bedre kjent med meg:

I mine øyne er den egentlige lederen av Grønne Studenter ikke meg, men den forsamlingen som var samlet over helga. Landsmøtet har vedtatt en arbeidsplan, valgkampstrategi, tre grønne resolusjoner – og vedtektsnerdene har også fått boltret seg. Det er disse beslutningene som legger føringer for hva organisasjonen skal være i året som kommer. Min oppgave som leder er å etterleve det mandatet dere har gitt meg, og å fremme medlemmenes interesser. Det blir nice.

Samtidig har jeg egne tilbøyeligheter, og egne visjoner jeg brenner for at Grønne Studenter skal være.

Jeg brenner for at Grønne Studenter skal videreføre sin identitet som den varme og inkluderende organisasjonen den er. Det gleder meg veldig å se det sterke miljøet som er skapt på Ås, og å høre om hvordan Evren etter bare noen uker i GS har begynt å gjøre Kristiansands campus til et litt bedre sted å være student. GS har for meg en rolle i å gjøre hverdagen litt varmere, litt tryggere, og litt mer meningsfull for norske studenter. Jeg ser frem til å jobbe ikke bare for lokale myndigheter med et psykisk helsevern som tar bedre vare på studentene, men også en organisasjon hvor medlemmene tar godt vare på hverandre. Inntrykket fra helga er at det i liten grad handler om ting som aktivt må gjøres, og i større grad om ting som aktivt må opprettholdes.

Jeg ønsker meg også et GS med en egen identitet. GS trengs ikke som lokallag for MDG ved norske universiteter – lokallag finnes det nok av. Det jeg tror Norge trenger å bli sterkere påvirket av, er studentorganisasjoner som utfordrer frem en grønn bevissthet blant norske studenter. Når valgkampen er over, og vi har sikret en plass for grønn politikk ved norske kommunestyrer og fylkesting, håper jeg at vi kan sikre en plass for grønn idetenkning ved norske universiteter. Kraften det grønne har ovenfor meg personlig ligger i dens særegne ideer. Ideer som utgår fra vår tid, og imøtekommer vår tid – ikke fra kolonitiden, eller industrialiseringstiden eller Kristi tid, slik partiene som ikke er MDG er preget av.

Utfordringene moderne mennesker møter – enten de er møter med samfunnet, seg selv, naturen eller spesielt fremtiden – er utfordringer hvor de beste svarene er grønne. Samtidig har hverken MDG eller GS funnet alle disse svarene enda. Og at de gode svarene de har funnet, har ikke blitt formidlet godt nok. GS bør være en organisasjon som bidrar til utledningen av disse svarene, og at studentene gjøres bevisst ved både grønne spørsmål og grønne svar. Der har organisasjonen konkurransefortrinn fremfor GU og MDG. GS har tilgang på Norges flotteste studenter – og bedre tilgang på Norges viseste (og dets mindre vise) professorer enn vi kanskje har innsett.  Jeg håper arbeidet vårt etter en strålende valgkamp kan bidra mot en plass for grønn idemyldring på norske campuser, og at utforskningen av grønne problemstillinger blir en aktiv del av universitetenes tankeliv.

(Jeg er også veldig glad i internasjonalt arbeid, men arbeidsplanen og vedtektsendringene tilsier ikke at det bør være en prioritering i året som kommer)

Avslutningsvis vil jeg påpeke at oppgaven jeg får fra sommeren av – å representere og støtte dere – blir jeg bedre egnet til jo bedre kontakt jeg får allerede fra nå av. Jeg håper på å bli en tilgjengelig leder for Grønne Studenter, men vil også at dere tar kontakt om det skulle være aktuelt på noe vis også før jeg trer inn i vervet (selv om jeg vet at arbeidsutvalget også gjerne blir kontaktet av dere, og er bedre skikket til å følge opp det meste for øyeblikket).

Takk igjen for en kjempeflott helg, og for muligheten til å kjempe for dere fremover!

Grønne klemmer,
Vemund H. Jernsletten
Tiltredende leder i Grønne Studenter

PS: Jeg trer inn i vervet først når semesteret er omme, så om jeg kan være egoistisk som fremtidig leder håper jeg dere fremover skaper god grobunn for høstsemesterets aktivitet. Utvis grønn solidaritet – gi meg samt resten av arbeidsutvalget gleden av å jobbe opp mot sterke og mangfoldige lokallag!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *