Forfatterarkiv: john

Still til MDGLM delegasjonen

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte (MDGLM) avholdes 24. – 26. april på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport ved Gardermoen flyplass i Ullensaker utenfor Oslo. Grønne Studenter (GS) har av vedtektene mulighet til å sende fire delegater på landsmøtet i kraft av å være en underorganisasjon.

For å delta, kreves ikke medlemsskap i MDG, men medlemskap i GS. Det er ikke nødvendig å ha spesielle verv verken i GS eller Miljøpartiet De Grønne (MDG) for å kvalifisere til å dra.
Du må være til stede under hele programmet, med mindre permisjon er innvilget eller sykdom forekommer. Det er også opplyst om at det forventes en del arbeid i forkant, inkludert lobbyarbeid og deltakelse i partiets diskusjoner på internett og i lokallaget.

Å delta på MDGLM er en ærefull og spennende og morsom opplevelse. Det er lurt å ta innover seg at Landsmøtet er partiets høyeste organ. Hver stemme hver enkelt delegat avlegger gjøres påvegne av Grønne Studenters og partiets framtid. Det krever at man er våken og opplagt hele tiden, samtidig som festligheter på kvelden er en viktig del av møtet som gir mulighet til å bli kjent med folk man ikke møter ellers.

Det finnes på nåværende tidspunkt ikke noen frist for å stille til valg, men jo tidligere du stiller jo større er sannsynligheten for at alle rekke å lese om ditt kandidatur. Påmelding og informasjon finnes her.

Påmelding landsmøte 2020

Velkommen til årets viktigste møte for deg som grønn student!

Bli med på en helg full med godt faglig innhold, god mat og hyggelige mennesker! Alle medlemmer av Grønne Studenter har rett til å delta på landsmøtet.

Påmelding

Det koster kun 250 kr og inkludert i prisen får du mat, skolering, et møte med viktige viktige beslutninger og festmiddagen. Det er også mulig å få reise og losji (se lenger ned). Påmeldingsfristen er mandag 3. februar.

Påmelding: https://www.deltager.no/gslm20

Viktige frister

Fredag 24. jan Frist for påmelding
Lørdag 1. feb Frist for å melde opp saker og sende inn resolusjoner
Lørdag 08. feb Saksliste og sakspapirer sendes ut
Lørdag 15. feb Landsmøte 2020 (GSLM20) starter

Oppmelding av saker

Medlemmene oppfordres til å sende inn resolusjoner. Innsending av resolusjoner og oppmelding av saker gjøres på post(a)gronnestudenter.no

Reiserefusjon

Møtelokalet er 15 min gange fra Oslo S.

Du får tilgang til reiserefusjon ved å velge «Påmelding m. Reiserefusjon» ved påmelding. Ettersom Grønne Studenter har et stramt budsjett dekkes kun billigste og miljøvennligste reisemåte. Bestill billetter så tidlig som mulig.

Losji

Hvis du trenger soveplass velger du det i påmeldingsskjemaet.

MDG-LM
Still til valg til Grønne Studenters delegasjon til Miljøpartiets landsmøte: https://gronnestudenter.no/2020/02/02/still-til-mdglm-delegasjonen/

Lørdag 15.02.20 Søndag 16. 02.20
09:00 Ankomst og registrering 10:00 Skolering: COP25 v/ Bård Lahn, Cicero
09:30 Velkomst med praktisk info 11:00 Arbeidsplan 2019
09:40 Hilsningstale v/ Arild Hermstad, talsperson MDG 12:00 Budsjett 2020
09:50 Møteforberdende 12:40 Lunsj
10:40 Møtekonstituering 13:20 Votering
10:50 Årsberetninger og regnskap 14:00 Valg
12:00 Vedtektsendringer og resolusjoner 15:15 Avsluttningstale v/ leder
12:05 Politiske plattformer
13:00 Lunsj
14:00 Hilsningstale 2
14:10 Politiske plattformer
15:40 Bading/Pause
16:20 Skolering: Nye maktforhold i fornybarsamfunnet v/ Indra Ø, NUPI
18:00 Politiske plattformer
18:30 Pause
19:30 Festmiddag
21:30 Underholdning
22:30 Ut på pub
01:00 Leggetid

Påmelding: styre- og leder skoleringshelg Mars 2020

Denne helgen vil du lære deg hvordan lokallaget driver valgkamp og hvordan man driver, styrer og administrerer et lokallag. Det blir blant annet skolering i ledelse og hvordan man bli skikkelig god til å verve velgere.

Tid: lørdag 28.mars kl 10:00 – 17:45 ; søndag 29.mars kl. 10:30 – 16:00
Sted: Universitetet i Oslo – Blindern

Påmelding

Det koster ikke noe å melde seg på. Inkludert i påmeldingen får du mat, skolering, et møte andre engasjerte grønne studenter fra hele Norge. Det er også mulig å få reise og losji (se lenger ned). Påmeldingsfristen er fredag 13. mars.

Dette er rettet til deg som sitter i et lokallagsstyre, men andre som ønsker å være aktive i valgkampen kan også melde seg på etter avtale med lokallaget/arbeidsutvalget.

Påmelding: https://goo.gl/forms/PObQjx1SgaRR4KuF3

Reiserefusjon

Inntill to personer fra hvert lokallag (utenfor Oslo og Akershus) får reiserefusjon. Du får tilgang til reiserefusjon ved å velge det i påmeldingen. Ettersom Grønne Studenter har et stramt budsjett dekkes kun billigste og miljøvennligste reisemåte. I tabellen under er maksbeløpene for reiserefusjon (tur og retur totalt). Dersom du ikke finner en reise til denne prisen er det mulig å søke om dispensasjon for reise over maksbeløpet. Dette gjøres ved å sende en mail til post@gronnestudenter.no .

Hvis ditt studiested ikke finnes i listen sender du en e-post til post@gronnestudenter.no

Bergen 1100
Harstad 2100
Agder / Bø 600
Lillehammer 600
Oslo 0
Stavanger 1100
Tromsø 1400
Trondheim 1100
Ås/Akershus 0

Losji

Hvis du trenger soveplass velger du det i påmeldingsskjemaet.

Nyvalgt leder: – Varmere, tryggere, og mer meningsfull studenthverdag med GS.

På landsmøtet for Grønne Studenter ble det valgt leder både frem til sommeren og for perioden juni 2019 til juni 2020, fordi landsmøtet blir flyttet til sommeren fra 2020 av. Sittende leder, Signe Bakke Johannessen, forblir sittende frem til kommende sommer. Ledervervet overføres da til Vemund H. Jernsletten. Under finner dere et hilsningsbrev fra den tiltredende lederen i Grønne Studenter, originalt tiltenkt landsmøtedeltakerne, men vi i det sittende styret for GS syns det var så fint at vi har valgt å lekke det ut til allmenheten.

Hei flotte skapninger,

Tusen takk for et fantastisk landsmøte. Tusen takk for tillitten dere har gitt meg. Det har vært veldig inspirerende (og veldig koselig) å møte dere alle sammen. Jeg gleder meg til sjansen til å fremme grønne verdier på deres vegne, til å støtte opp om deres lokallag – og til å redde verden sammen.

Jeg ser også frem til studieperioden mot sommeren, under professor i ledelsesvitenskap Signe Johannessen og hennes kollegaer.

Og til å sammen med dere gjøre norske kommune- og fylkesstyrer så grønne som de noensinne har vært!

I mangel på konkurrenter kuttet jeg valgtalen kort, men det var noen tanker fra den jeg tar med her, med lettere tilpasset innhold (resirkulering er en veldig fin grønn aktivitet), så dere kan bli litt bedre kjent med meg:

I mine øyne er den egentlige lederen av Grønne Studenter ikke meg, men den forsamlingen som var samlet over helga. Landsmøtet har vedtatt en arbeidsplan, valgkampstrategi, tre grønne resolusjoner – og vedtektsnerdene har også fått boltret seg. Det er disse beslutningene som legger føringer for hva organisasjonen skal være i året som kommer. Min oppgave som leder er å etterleve det mandatet dere har gitt meg, og å fremme medlemmenes interesser. Det blir nice.

Samtidig har jeg egne tilbøyeligheter, og egne visjoner jeg brenner for at Grønne Studenter skal være.

Jeg brenner for at Grønne Studenter skal videreføre sin identitet som den varme og inkluderende organisasjonen den er. Det gleder meg veldig å se det sterke miljøet som er skapt på Ås, og å høre om hvordan Evren etter bare noen uker i GS har begynt å gjøre Kristiansands campus til et litt bedre sted å være student. GS har for meg en rolle i å gjøre hverdagen litt varmere, litt tryggere, og litt mer meningsfull for norske studenter. Jeg ser frem til å jobbe ikke bare for lokale myndigheter med et psykisk helsevern som tar bedre vare på studentene, men også en organisasjon hvor medlemmene tar godt vare på hverandre. Inntrykket fra helga er at det i liten grad handler om ting som aktivt må gjøres, og i større grad om ting som aktivt må opprettholdes.

Jeg ønsker meg også et GS med en egen identitet. GS trengs ikke som lokallag for MDG ved norske universiteter – lokallag finnes det nok av. Det jeg tror Norge trenger å bli sterkere påvirket av, er studentorganisasjoner som utfordrer frem en grønn bevissthet blant norske studenter. Når valgkampen er over, og vi har sikret en plass for grønn politikk ved norske kommunestyrer og fylkesting, håper jeg at vi kan sikre en plass for grønn idetenkning ved norske universiteter. Kraften det grønne har ovenfor meg personlig ligger i dens særegne ideer. Ideer som utgår fra vår tid, og imøtekommer vår tid – ikke fra kolonitiden, eller industrialiseringstiden eller Kristi tid, slik partiene som ikke er MDG er preget av.

Utfordringene moderne mennesker møter – enten de er møter med samfunnet, seg selv, naturen eller spesielt fremtiden – er utfordringer hvor de beste svarene er grønne. Samtidig har hverken MDG eller GS funnet alle disse svarene enda. Og at de gode svarene de har funnet, har ikke blitt formidlet godt nok. GS bør være en organisasjon som bidrar til utledningen av disse svarene, og at studentene gjøres bevisst ved både grønne spørsmål og grønne svar. Der har organisasjonen konkurransefortrinn fremfor GU og MDG. GS har tilgang på Norges flotteste studenter – og bedre tilgang på Norges viseste (og dets mindre vise) professorer enn vi kanskje har innsett.  Jeg håper arbeidet vårt etter en strålende valgkamp kan bidra mot en plass for grønn idemyldring på norske campuser, og at utforskningen av grønne problemstillinger blir en aktiv del av universitetenes tankeliv.

(Jeg er også veldig glad i internasjonalt arbeid, men arbeidsplanen og vedtektsendringene tilsier ikke at det bør være en prioritering i året som kommer)

Avslutningsvis vil jeg påpeke at oppgaven jeg får fra sommeren av – å representere og støtte dere – blir jeg bedre egnet til jo bedre kontakt jeg får allerede fra nå av. Jeg håper på å bli en tilgjengelig leder for Grønne Studenter, men vil også at dere tar kontakt om det skulle være aktuelt på noe vis også før jeg trer inn i vervet (selv om jeg vet at arbeidsutvalget også gjerne blir kontaktet av dere, og er bedre skikket til å følge opp det meste for øyeblikket).

Takk igjen for en kjempeflott helg, og for muligheten til å kjempe for dere fremover!

Grønne klemmer,
Vemund H. Jernsletten
Tiltredende leder i Grønne Studenter

PS: Jeg trer inn i vervet først når semesteret er omme, så om jeg kan være egoistisk som fremtidig leder håper jeg dere fremover skaper god grobunn for høstsemesterets aktivitet. Utvis grønn solidaritet – gi meg samt resten av arbeidsutvalget gleden av å jobbe opp mot sterke og mangfoldige lokallag!

Velkommen til landsmøte 2019

Velkommen til årets viktigste møte for deg som grønn student!

Bli med på en helg full med godt faglig innhold, god mat og hyggelige mennesker! Alle medlemmer av Grønne Studenter har rett til å delta på landsmøtet.

Påmelding

Det koster kun 250 kr og inkludert i prisen får du mat, skolering, et møte med viktige viktige beslutninger og festmiddagen. Det er også mulig å få reise og losji (se lenger ned). Påmeldingsfristen er søndag 10. februar.

Påmelding: https://www.deltager.no/landsmote_2019_16022019

Viktige frister

Fredag 8. feb Frist for påmelding
Søndag 3. feb Frist for å melde opp saker og sende inn resolusjoner[1]
Fredag 08. feb Saksliste og sakspapirer sendes ut
Lørdag 16. feb Landsmøte 2019 (GSLM19)

[1] Saker og resolusjoner må sendes inn senest 3. februar for å garantert komme med sakspapirene

Oppmelding av saker

Medlemmene oppfordres til å  sende inn resolusjoner. Innsending av resolusjoner og oppmelding av saker gjøres på post(a)gronnestudenter.no

Sakspapirer

Sakspapirer med viktig informasjon finnes her.

Reiserefusjon

Tips: Ved reise med NSB til Oslo er det mulig å booke reise hele veien til Grefsen Stasjon i Oslo og komme seg til landsmøtet på samme billett.

Du får tilgang til reiserefusjon ved å velge «Påmelding m. Reiserefusjon» ved påmelding. Ettersom Grønne Studenter har et stramt budsjett dekkes kun billigste og miljøvennligste reisemåte. I tabellen under er maksbeløpene for reiserefusjon (tur og retur totalt). Dersom du ikke finner en reise til denne prisen er det mulig å søke om dispensasjon for reise over maksbeløpet. Dette gjøres ved å sende en mail til john.jannesson(a)gmail.com senest fredag 25, januar. Søker du etter fristen en sjansen lavere for at du får dispensasjonen innvilget.

Hvis ditt studiested ikke finnes i listen sender du en mail til john.jannesson(a)gmail.com

Bergen 1100
Harstad 2100
Kristiansand 600
Lillehammer 600
Oslo 0
Stavanger 1100
Tromsø 1400
Trondheim 1100
Ås/Akershus 0

Losji

Hvis du trenger soveplass velger du det i påmeldingsskjemaet.

Studentkonferansen 2018

Velkommen til høstens bærekraftigste studentkonferanse!

Bli med på en helg full med godt faglig innhold, deilig mat og hyggelige mennesker!

Påmelding

Det koster kun 200 kr og inkludert i prisen får du mat, lørdagens foredragsdag og fest med Erlend Loe samt det interne seminaret på søndagen. Det er også mulig å få reise og losji (se lenger ned). Påmeldingsfristen er søndag 7. oktober.

Påmelding: https://www.deltager.no/studentkonferansen_2018_13102018

Reiserefusjon

Ettersom Grønne Studenter har et stramt budsjett dekkes kun billigste og miljøvennligste reisemåte. I tabellen under er maksbeløpene for reiserefusjon (tur og retur totalt). Dersom du ikke finner en reise til denne prisen er det mulig å søke om dispensasjon for reise over maksbeløpet. Dette gjøres ved å sende en mail til john.jannesson(a)gmail.com senest fredag 28, september. Søker du etter fristen en sjansen lavere for at du får dispensasjonen innvilget.

Det er begrenset antall plasser med reiserefusjon. Først til mølla!

Hvis ditt studiested ikke finnes i listen sender du en mail til john.jannesson(a)gmail.com, det er ingen frist for dette så lenge det finnes ledige deltakerplasser med reiserefusjon.

Bergen 1100
Harstad 2100
Kristiansand 600
Lillehammer 600
Oslo 0
Stavanger 1100
Tromsø 1400
Trondheim 1100
Ås/Akershus 0

Losji

Hvis du trenger soveplass velger du det i påmeldingsskjemaet.

– Mer klimavennlig forbruk nå!

I januar vedtok et enstemmig landsmøte en resolusjon fra Grønne Studenter Oslo om klimamerking av forbrukervarer. En forutsetning for et mer klimavennlig forbruk er at forbrukere enkelt kan vurdere og sammenligne klimaavtrykket til varene de kjøper. Øke konkurrense om å produsere klimavennlige varer vil føre til lavere utslipp fra forbruk. Derfor krever Grønne Studenter at det innføres et krav om at klimaavtrykket til forbrukervarer oppgis på etiketten.

Hele resolsujonen og andre dokumenter fra landsmøtet finner du her: http://gronnestudenter.no/dokumenter/