Forfatterarkiv: julie

Vi krever grønne arbeidsplasser – Investér nå!

Talsperson Margrethe Voll Storaas mener både regjeringens klimasinkepolitikk og Arbeiderpartiets oljeløfte går på bekostning av fremtidens arbeidstakere

Tidligere i vår holdt Norsk Olje og Gass årskonferansen Veivalg. Det er et godt ord på situasjonen vi er i. E24 rapporterte at «næringen mener det er nå Norge må velge om oljeeventyret skal fortsette eller ikke». Oljevante som vi er må vi huske at dette er et faktisk valg, med to reelle alternativer. Vi kan basere vårt moderne industrisamfunn på olje og gass fortsatt, eller vi kan basere den på grønne jobber innenfor fornybar sektor. Selv sa arrangøren: «Norge står i et veivalg som ikke bare angår olje- og gassindustrien, men berører oss alle sammen». Studentene tilhører dem som skal ta over etter forrige generasjon. Vi må være med på å ta den avgjørelsen.

Også Grønne Studenter er stolte over norsk petroleumshistorie. Alt annet enn takknemlighet for det harde arbeidet som har finansiert utdanningen vår ville vært historieløst. Vi ønsker å gi det samme til våre barn som ble gitt til oss, nemlig en oppvekst i økonomisk trygghet, forankret i et stabilt arbeidsmarked. Derfor takker vi for høytlesningen av oljeeventyret på sengekanten, men som alle bortskjemte drittunger krever vi en «happy ending». Kun ved å slutte mens borreleken er god kan Norge mestre fremtidens ufravikelige krav om arbeidsplasser innen fornybar energi. Valget er klart.

Det er derfor et hån mot våre fremtidige arbeidsplasser at regjeringen i stemmedesperasjon har sendt ut på høring hele 102 nye blokker for oljeutredning. Deres veivalg er å kjøre i ring, til grøften blir for dyp for neste generasjon å komme seg ut av. Mens vi naivt fortsetter å legge fellesskapets penger i oljeleting investerer nemlig Tyskland, Japan, USA og Kina mye mer enn oss i selskaper og prosjekter innen fornybar energi. Skal Norge bli en klimasinke som må taues bort etter tapt løp? Også Arbeiderpartiet har gitt sitt svar på dette. Det var en eneste lang, oljevåt finger til oss unge da Støre erklærte partiet sitt som «garantisten for (…) et høyt og stabilt lete- og aktivitetsnivå».

Hvorfor er dette problematisk? Jo, skal vi tro FN og andre sine eksperter i det nye, verdensomspennende Renewable Energy Policy Network in the 21st Century (REN21), vil fornybar energi være billigere enn fossilt brennstoff innen 10 år. Når dette vendepunktet inntreffer er det om å gjøre og kunne tilby den mest markedsattraktive fornybare energien. 4 nye år med oljesatsing, og en olje- og energiminister som setter politisk prestisje i at oljeeventyret skal vare «i flere tiår fremover», vil være en fotlenke for norske energitilbydere som trenger å være konkurransedyktige. Selv om fornybar energi mottar den største andelen investeringsmidler i kraftsektoren globalt, sier regjeringen nei til investeringer i fornybar («unotert») infrastruktur som solenergi, vindkraftparker og strømnett. Denne politiske motviljen går stikk i strid til og med med anbefalinger fra Norges Bank, som forvalter Statens Pensjonsfond Utlands investeringer. De støtter at fondet, hvis markedsverdi faktisk natt akkurat til 1.mai krysset 8000 milliarder-milepælen vi spent har ventet på, åpnes for nettopp unotert infrastruktur.

Det er nemlig relevant å huske på at energikappløpet vi nå er inne i har én viktig forskjell fra det forrige: der petroleum er fysiske ressurser som kun ligger visse steder i verden, kan fornybar energi utvinnes nesten overalt. Ressursen man først og fremst trenger er politisk vilje til å skape arbeidsplasser i bransjen. Denne gang har Norge dermed bare én ting som våre konkurrenter ikke har: Et forsprang. Gjennom vår storstilte oljeutvinningshistorie har vi satt til livs et av de største statlige investeringsfondene i verden, og – som Norsk Olje og Gass selv skriver – «også bygget kompetanse, teknologi og erfaring». Dette er forspranget vårt, og i det ligger fremtiden. Til motsetning fra oljen er det ikke trygt bevart i landområdet vi gjør krav på. Tvert imot minsker det for hver dag som går der regjeringen ikke foredler handling ut av ord; ikke investerer, prioriterer, og slik setter fullt fokus på fornybarsamfunnet. Hver dag vi ikke satser.

Andre land gjør det allerede, og tar kontinuerlig igjen mer og mer av forspranget vi har kjempet så hardt for. Det norske energiarbeidsmarkedet sitt behov for konkurransedyktighet tåler ikke 4 nye år med sinkepolitikk. Grønne Studenter mener tvert imot at det moderne Norge skal ligge foran i energikappløpet, som vi alltid har gjort. Vi krever derfor at i veiskillet mellom fossilt og fornybart, velger vi å la restoljen ligge og å foreta aktive fornybar-investeringer. Satser på fornybarsamfunnet, som vi en gang satset på Ekofisk. Bare da tar vi vare på det verdifulle, verdiskapende forspranget vi har, foreløpig. I det ligger grønne, trygge arbeidsplasser. I det ligger økonomien for fremtiden. God 1.mai.

 

Av Margrethe Voll Storaas

Talsperson i Grønne Studenter