OM OSS

Adresse

Grønne Studenter
c/o Miljøpartiet De Grønne
Hausmanns gate 19A
0182 OSLO

Organisasjonsnummer

915 356 605

Kontonummer

1506.14.16703

Vipps

538 284

Generelle henvendelser

post@gronnestudenter.no

Arbeidsutvalget

Leder

Vemund Jernsletten (påtroppende leder juni 2019)

vemund.jernsletten@gmail.com

Generalsekretær

John Slinning Jannesson

john.jannesson@gmail.com

Ordinære arbeidsutvalgsmedlemmer

Signe Bakke Johannessen

signe.bjo@hotmail.com

Jens Aldo Carrizo-Nilsen

jens.aldo.nilsen@gronnestudenter.no

Sirianna Stormo Pettersen

sirianna.pettersen@gmail.com