Illustrasjonsgrafikk. Tekst:
Fotocredit: Grønne Studenter

Grønne Studenter søker valgkampkoordinator

Grønne Studenters skal denne valghøsten dominere campus, og vi ser etter en person med valgkamperfaring og organisatorisk teft som kan ta et ekstra ansvar for å koordinere valgkampen til Grønne Studenter nasjonalt.

9. mars 2021

Valgkampkoordinatoren vil sammen med Grønne Studenters arbeidsutvalg (nasjonale styregruppe) ha ansvar for å koordinere og gjennomføre Grønne Studenters valgkamp, både nasjonalt og i lokallagene. Noe reiseaktivitet må påberegnes. Reiser blir selvfølgelig dekket.

Valgkampkoordinatoren vil ha en noe mindre arbeidsmengde frem til august, men det må regnes med fulltidsarbeid i august og til og med valgdagen i september. Arbeidet før sommeren vil bestå av planleggingsarbeid, og man vil da i stor grad kunne styre egen arbeidstid. Noe helgearbeid og kveldsarbeid må påregnes.

Det blir utbetalt et honorar på 40 000 kr for oppgaven. Tiltredelse i april, og stillingen varer fram til rett over valgdagen 13. september 2021.

Søknadsfrist 22. april 2021

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge valgkamparbeidet sammen med sentrale tillitsvalgte
 • Ha et overordnet ansvar for gjennomføring av valgkampen
 • Koordinere valgkamparbeidet i lokallagene
 • Mobilisere og følge opp lokallagene
 • Ansvar for distribusjon av materiell
 • Arrangere valgkamparrangementer nasjonalt og i lokallagene
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes

Vi søker deg som

 • Arbeider selvstendig
 • Liker å møte og motivere mennesker
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er ansvarsfull og opptatt av at De Grønne skal lykkes
 • Har organisasjonserfaring, gjerne fra campus eller fra Grønne Studenter/Grønn Ungdom/MDG
 • Erfaring med å arrangere koronavennlige arrangementer er et pluss.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til å engasjere studenter landet rundt i klima- og miljøspørsmål
 • Anledning til å skaffe seg verdifull erfaring fra organisasjonsarbeid som også kan bidra til personlig utvikling
 • En arena for nettverksbygging blant grønne politikere og tillitsvalgte
 • Et godt og tett samarbeid engasjerte tillitsvalgte
 • Reisedekning
 • Et honorar på 40 000kr

For spørsmål om stillingen ta kontakt med generalsekretær André Jonassen på andre@gronnestudenter.no eller tlf. 414 66 873.

Send kortfattet søknad, CV og evt. andre relevante dokumenter til post@gronnestudenter.no med emnefelt «Valgkampkoordinator» innen 29. mars 2021.