Fotocredit: Grønne Studenter

Landsmøte 2021

Landsmøtet er Grønne Studenters høyeste organ. På landsmøtet diskuterer man blant annet hva organisasjonen skal drive med i tiden framover, hva vi skal mene om viktige politiske saker, og man velger et nytt arbeidsutvalg for neste år. I 2021 blir landsmøtet digitalt

11. januar 2021

Landsmøtet er Grønne Studenters høyeste organ. På landsmøtet diskuterer man blant annet hva organisasjonen skal drive med i tiden framover, hva vi skal mene om viktige politiske saker, og man velger et nytt arbeidsutvalg for neste år. I 2021 blir landsmøtet digitalt.

Spørsmål og teknisk support

Hvis du har spørsmål underveis kan du sende en e-post til lm@gronnestudenter.no. Hvis spørsmålet er rettet til ordstyrerbordet skriver du [Ordstyrer] først i emnefeltet.

Oppstår det tekniske problemer underveis og du trenger assistanse så ringer du generalsekretær André Jonassen på 414 66 873 eller arbeidsutvalgsmedlem George Cowie på 906 56 146.

Matrefusjon

Over helgen vil vi gi opp til 300 kr i matrefusjon. Dere velger selv hvordan dere disponerer pengene, bare husk å ta vare på kvitteringen! Det blir kun gitt refusjon for mat, alkohol blir ikke dekket.

For å få refundert pengene til mat må du fylle ut refusjonsskjemaet her. Utfylt skjema sendes til post@gronnestudenter.no. Ikke kjøp andre ting i samme slengen som maten – ha det som dekkes på en egen kvittering. Eksempel på ferdig utfylt refusjonsskjema finnes under diskusjonsdelen på Facebook-arrangementet.

Program


LørdagSøndag
09.00Senest oppmøte i Zoom-rommet09.30Senest oppmøte i Zoom-rommet
09.30Praktisk informasjon10.00Partiprogram: Våre innsendte forslag
09.40Møteforberedende11.00Partiprogram: Delte innstillinger
10.30Møtekonstituering12.00Partiprogram: Andre innsendte forslag
10.40Årsberetninger og regnskap13.00Lunsj
12.00Arbeidsplan 202113.45Votering: Partiprogramsaker
12.45Valgkampstrategi14.15Resolusjoner
13.30Lunsj14.45Votering: Resolusjoner
14.15Skolering: Teodor Bruu om boligpolitikk15.00Valg
14.45Votering: Arbeidsplan og Valgkampstrategi16.00Avslutningstale v/ leder
15.00Budsjett 2021
15.45Votering: Budsjett 2021
16.00Vedtektsendringer
17.00Votering: Vedtektsendringer
17.15Pause
18.00Middag for digitale og isolerte grønne studenter

Viktige frister


Tirsdag 2. februarFrist for å melde opp saker og sende inn resolusjoner
Fredag 12. februarFrist for påmelding.
Fredag 12. februarSakspapirer sendes ut.
Mandag 15. februarValg av MDGLM-delegater på eget møte
Lørdag 20. februarLandsmøtet ruller og går!