Påmelding landsmøte 2020

Velkommen til årets viktigste møte for deg som grønn student! Bli med på en helg full med godt faglig innhold, god mat og hyggelige mennesker! Alle medlemmer av Grønne Studenter har rett til å delta på landsmøtet.

7. desember 2019

Påmelding

Det koster kun 250 kr og inkludert i prisen får du mat, skolering, et møte med viktige viktige beslutninger og festmiddagen. Det er også mulig å få reise og losji (se lenger ned). Påmeldingsfristen er mandag 3. februar.

Påmelding: https://www.deltager.no/gslm20

Viktige frister

Fredag 24. jan Frist for påmelding
Lørdag 1. feb Frist for å melde opp saker og sende inn resolusjoner
Lørdag 08. feb Saksliste og sakspapirer sendes ut
Lørdag 15. feb Landsmøte 2020 (GSLM20) starter

Oppmelding av saker

Medlemmene oppfordres til å sende inn resolusjoner. Innsending av resolusjoner og oppmelding av saker gjøres på post(a)gronnestudenter.no

Reiserefusjon

Møtelokalet er 15 min gange fra Oslo S.

Du får tilgang til reiserefusjon ved å velge «Påmelding m. Reiserefusjon» ved påmelding. Ettersom Grønne Studenter har et stramt budsjett dekkes kun billigste og miljøvennligste reisemåte. Bestill billetter så tidlig som mulig.

Losji

Hvis du trenger soveplass velger du det i påmeldingsskjemaet.

MDG-LM
Still til valg til Grønne Studenters delegasjon til Miljøpartiets landsmøte: https://gronnestudenter.no/2020/02/02/still-til-mdglm-delegasjonen/

Lørdag 15.02.20 Søndag 16. 02.20
09:00 Ankomst og registrering 10:00 Skolering: COP25 v/ Bård Lahn, Cicero
09:30 Velkomst med praktisk info 11:00 Arbeidsplan 2019
09:40 Hilsningstale v/ Arild Hermstad, talsperson MDG 12:00 Budsjett 2020
09:50 Møteforberdende 12:40 Lunsj
10:40 Møtekonstituering 13:20 Votering
10:50 Årsberetninger og regnskap 14:00 Valg
12:00 Vedtektsendringer og resolusjoner 15:15 Avsluttningstale v/ leder
12:05 Politiske plattformer
13:00 Lunsj
14:00 Hilsningstale 2
14:10 Politiske plattformer
15:40 Bading/Pause
16:20 Skolering: Nye maktforhold i fornybarsamfunnet v/ Indra Ø, NUPI
18:00 Politiske plattformer
18:30 Pause
19:30 Festmiddag
21:30 Underholdning
22:30 Ut på pub
01:00 Leggetid