Tor Grobstok, leder av Grønne Studenter
Fotocredit: Privat

Urimelig korona-kritikk mot NMBU-studentene

Bufdir-direktør Mari Trommald og Kommuneoverlegen i Ås retter i gårsdagens VG og Ås Avis sterk kritikk mot fadderuka og mot alle studentene ved NMBU. Trommald vil avlyse hele fadderuka, kommuneoverlegen foreslår å utvise studenter og å innføre alkoholforbud i hjemmene til studentene.

13. august 2020

Disse virkemidlene er ikke lovlige, og heller ikke hensiktsmessige for å forhindre smittespredning. Kritikken får det også til å høres ut som at svært mange studenter ved NMBU bryter retningslinjene, noe som er feil.

Jeg har som ny student på masterstudiet selv deltatt i fadderuka. I motsetning til kommuneoverlegen er jeg svært imponert over studentlederen og fadderstyrets håndtering av korona-epidemien. Siden første dag har både faddere og fadderbarn fulgt strenge retningslinjer for å redusere smitterisikoen.

Mange av de faste, tradisjonsrike arrangementene er allerede avlyst. Det er påmelding og få billetter til alle arrangementer. Så og si alle arrangementer avholdes utendørs. En-meters-regelen gjelder naturligvis. Studentene nærmest bader i sprit, og i motsetning til tidligere år er det håndsprit og ikke vodka det er snakk om. For det er også satt strenge grenser for alkoholkonsum i fadderuka.

Jeg sier ikke at alt er perfekt. Det finnes dessverre en liten minoritet, noen få studenter, også blant NMBU-studentene, som bryter smittevernreglene i privat regi. Hverken NMBU, fadderstyret eller Studenttinget kan løpe rundt i private hjem og holde disse i personene i ørene. Det er en sak for politiet.

De arrangementer fadderstyret, NMBU og Studenttinget derimot har ansvar for, oppfatter jeg som ekstremt seriøse, ansvarsfulle og gjennomtenkte. De aller aller fleste studentene er bevisst sitt ansvar og følger retningslinjene. De gjør det de kan for å ivareta nyankomne og usikre førsteårsstudenter, samtidig som de gjør sitt for å unngå smittespredning.

Jeg vil derfor rette en en stor TAKK til alle studentene som gjør det de kan for å håndtere situasjonen på en god måte, og et TAKK til den store majoriteten av studentene som holder avstand, vasker hender og følger de andre retningslinjene. Takk til dere som blir hjemme når dere har symptomer. Og TAKK til studentlederne som jobber døgnet rundt for å legge til rette for en god gjennomføring av en smittefri fadderuke.

 

Tor Grobstok,

Leder i Grønne Studenter

 

Opprinnelig fra Ås Avis, 20. august 2020